صبح امید

عزیز من 

در وَرای

تبسم های تلخت 

چه می روید !

جز بوته های رنج 

و طولانی شدن فصل تنهایی .

علی...

نوشته شده در پنجشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۳ساعت 11:59 توسط علی مهرجویی| |

برق چشمانت

تنها معجزه ایست

که گلیم درد و سیاهی و سکوت و تباهی را در هم می پیچد .

علی...

نوشته شده در پنجشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۳ساعت 11:58 توسط علی مهرجویی| |

مطمئین باش

که ترا بدون چراغ 

در شبستان زندگی 

خواهم یافت 

و رد پاهایت را 

صاعقه های خشمگین

در دل دشتی ام

آدرس میدهد

اگر تو ابرم باشی 

بگذار که تمام مزرعه ام را سیل ببرد

علی...
.

نوشته شده در پنجشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۳ساعت 11:56 توسط علی مهرجویی| |

دلم در صدای موزون

گامهایت

تار تار می شود 

گوشه ای ابرو بجنبان !

که تا برقص بر خیزم .
.........علی

نوشته شده در پنجشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۳ساعت 11:55 توسط علی مهرجویی| |

سنگِ سنگینم 

در دل یک دشت خشک

که هیچ چیز بحرکت در نمی آورد مرا ....

علی ...

نوشته شده در پنجشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۳ساعت 11:47 توسط علی مهرجویی| |

در این شب های

تاریک و سرد 

بیخیال همه چیز 

گوش دل می سپارم 

به سوتک صدا 

و تارهای که بنوعی بدلم چنگ می زند

آهسته چشمانم را می بندم 

و بیاد می آورم رخ چون ماه ترا 

که نورش در آسمان

دلم افتاده......علی

نوشته شده در پنجشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۳ساعت 11:46 توسط علی مهرجویی| |

گلواژه ها را

در باغچه ای ذهنت می کارم 

تا فصل شکفتن آن

از دریای که در چشمم

نهفته است آب یاری خواهم کرد .
ع...

نوشته شده در پنجشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۳ساعت 11:43 توسط علی مهرجویی| |

محبت های پس از مرگ "

جز ریختن یک مُشت خاک بر گور تاریک و سنگینم چیزی دیگر نخواهد بود .

نوشته شده در پنجشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۳ساعت 11:42 توسط علی مهرجویی| |

از هر چیزی نشئه آور متنفر و فراری ام

جز خیره شدن به چشمان تو "
ع .م

نوشته شده در پنجشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۳ساعت 11:41 توسط علی مهرجویی| |

بیا بریم

بالای آن

کوهای بلند

و از بالا نگاه کنیم 

تا متن دنیا را فضا را شهر را و آدمهایش را یکرنگ ببینیم...

بی پرهیزیم از تفسیرهای بیجاه و ویرانگر

متن ها و شهر ها و فضا ها 

تمام یک رنگند 

چرا ما و درون ما هزار رنگ "

بیا ! 
رنگ یکرنگی بگیریم 

وبه متن های همرنگ بی پیوندیم..

 علی...
نوشته شده در پنجشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۳ساعت 11:39 توسط علی مهرجویی| |

Design By : Night Melody